Dr hab.n.med. Marcin Wiecheć został członkiem zarządu dwóch sekcji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

24 października 2018


Dr hab.n.med. Marcin Wiecheć został członkiem zarządu dwóch sekcji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników: Sekcji Ultrasonograficznej oraz Sekcji Terapii Płodu. Wybory odbyły się podczas XXXIII Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w Warszawie.

http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/2160

Wstecz