dr hab.med. Marcin Wiecheć

Aktualnie:

 • ekspert w zakresie ultrasonografii ginekologiczno-położniczej, wad wrodzych płodu i procedur inwazyjnych pod kontrolą USG w Klinice Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;

Dorobek naukowy:

Edukacja:

 • pracował jako lekarz specjalista (Specialist Registrar) w Oddziale Medycyny Płodowej (Centre of Fetal Care), Imperial College Healthcare, Queen Charlote’s and Chelsea Hospital, Londyn, Wielka Brytania (2008-2009r.);
 • odbył staże doskonalące w:
  • Oddziale Medycyny Płodowej w King’s College Hospital w Londynie (Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine) (2009r.);
  • Yale University. Fetal Maternal Medicine Department, New Haven, Stany Zjednoczone (2006r.)
  • Tennessee Woman’s Care Ultrasound Office, Nashville, Stany Zjednoczone (2006r.)
  • Pracowni Perinatologii i Kardiologii Płodowej II Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiej Akademii Medycznej (2004r.)
  • uczestniczył w dwóch projektach badawczych jako współbadacz
  • ukończył 3 podstawowe i 17 zaawansowanych kursów w zakresie ultrasonografii położniczo-ginekologicznej w kraju oraz m.in. w Czechach, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech;

Doświadczenie dydaktyczne:

 • 2015, 2016 wykładowca corocznego seminarium Expert in Fetal Medicine, organizowanego przez Imperial College, Londyn, Wielka Brytania;
 • 2014 wykładowca w ramach projektu Unii Europejskiej z funduszu cross-border: Timisoara (Rumunia)-Vrsac (Serbia) „PRENATAL DIAGNOSIS NETWORK”, kod projektu MIS-ETC 1347;
 • 2013-2014 Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jako wykładowca w kursach specjalizacyjnych z zakresu ultrasonografii w ginekologii onkologicznej
 • od 2011 współzałożyciel Małopolskich Warsztatów Ultrasonografii;
  • od 2010 Kierownik Naukowy kursów nt. ultrasonografii trójwymiarowej w położnictwie i ginekologii oraz Członek Rady Naukowej Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii;
  • 2009-2014 Szkoła Ultrasonografii im. Ian’a Donalda (Ian Donald School of Ultrasound) – wykłady w Rumunii i Turcji;
 • 2008-2014 Wiedeńska Szkoła Ultrasonografii Trójwymiarowej (Vienna International School of Three-Dimensional Ultrasound) oraz Międzynarodowa Akademia Ultrasonografii Medycznej (International Academy of Medical Ultrasound) – wykłady i zajęcia praktyczne w Austrii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Emiratach Arabskich, Grecji, Hiszpanii, Katarze, Kuwejcie, Macedonii, Nigerii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Turcji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii;
 • od 2004-2007; 2009-obecnie Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – wykłady oraz kursy indywidualne nt. ultrasonografii dla lekarzy w trakcie specjalizacji w położnictwie i ginekologii; od 2011 nt. ultrasonografii ginekologiczno-położniczej dla specjalizujących się w radiologii;

Inne osiągnięcia dydaktyczne:

Członkostwo w Izbach Lekarskich i Towarzystwach Naukowych: 

Zainteresowania kliniczne:

 • ultrasonografia w ginekologii i położnictwie,
 • procedury pod kontrolą USG – biopsja kosmówki, amniopunkcja, kordocenteza, transfuzje wewnątrzmaciczne, stentowanie pęcherza moczowego płodu i innych jam ciała,
 • biopsje i drenaże w ginekologii,

Zainteresowanie naukowe:

 • analiza wydolności skriningu w kierunku trisomii 21, trisomii 18 , trisomii 13, oraz monosomii X u płodu za pomocą ultrasonografii późnego pierwszego trymestru ciąży bez wspomagania surowiczymi oznaczeniami biomarkerów uzupełnione testami wysokiej czułości NIPT;
 • obrazowanie płodu ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej oceny anatomicznej oraz wczesnej oceny serca u płodu w późnym pierwszym trymestrze;
 • zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w badaniu płodu oraz w ginekologii, głównie w zakresie nowotworów złośliwych narządu rodnego;
 • opracowanie modeli trójwymiarowych serca prawidłowego i obarczonego wadami wrodzonymi metodą wydruku 3D na podstawie bazy zapisanych obrazów objętościowych serca płodu techniką czasowo-przestrzennej korelacji obrazu (ang. Spatial and Temporal Image Correlation = STIC);
 • dydaktyka w zakresie praktycznego zastosowania ultrasonografii w diagnostyce prenatalnej, ze szczególnym naciskiem na badanie anatomiczne pierwszego trymestru,
 • nowoczesne techniki obrazowania ultradźwiękowego,
 • oraz udział ultrasonografii w wykrywaniu i ocenie stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych narządu rodnego u kobiet.