dr hab. n.med. Elżbieta Łuczyńska

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie

  • specjalista radiolog
  • adiunkt nakowo-badawczy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
  • autor/współautor 63 publikacji i 16 rozdziałów w podręcznikach
  • członek zespołu opracowującego Program Specjalizacji z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
  • reprezentuje Polskę w zespole opracowującym klasyfikację BI RADS w CESM oraz w EUSOBI
  • członek 5 towarzystw naukowych: Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz EUSOBI
  • od 2010 do 2016 roku przewodnicząca Sekcji Chorób Piersi PLTR, od czerwca 2016 roku zastępca przewodniczącego Sekcji Chorób Piersi PLTR
  • laureat Nagrody Naukowej II stopnia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, za całokształt prac opublikowanych w latach 2013 -2015
  • laureat nagrody im. Hilarego Koprowskiego przyznana przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne