dr Magdalena Juszczak

  • specjalista położnictwa i ginekologii;
  • certyfikowana ultrasonografistka przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne w zakresie Położnictwa Diagnostyki Prenatalnej i Ginekologii;
  • instruktor sesji warszatatowych w ramach Małopolskich Warsztatów Ultrasonografii od 3 lat;
  • pełny certyfikat  Fetal Medicine Foundation – pierwszy trymestr (NT, NB, TV, DV);
  • posiada doświadczenie w ultrasonografii położniczej i odbyła liczne szkolenia i staże w tym zakresie m.in. w Uniwerytecie Karola w Pradze; Uniwersytecie Haifa w Izraelu;
  • odbyła szkolenie specjalizacyjne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.