dr n.med. Agnieszka Nocuń

Aktualnie:

 • kierownik Centrum Diagnostycznego „MWU DOBREUSG” w Krakowie;
 • konsultant w zakresie ultrasonografii ginekologiczno-położniczej, wad wrodzych u płodu, ultrasonografii w ginekologii onkologicznej, ultrasonografii ginekologicznej u dzieci i dziewczynek,  oraz procedur pod kontrolą USG.

Dorobek naukowy:

 • łącznie 58 pozycji, w tym autor / współautor 5 rozdziałów w podręcznikach, 15 publikacji oryginalnych; 5 prac poglądowych, 2 opisów przypadków. Współczynnik oddziaływania (ang. Impact Factor)=32,29 (KBN/MNiSW – 416 pkt). Szczegóły publikacji: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=nocun+a
 • doktor nauk medycznych (wyróżniona praca doktorska przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): „Zastosowanie ultrasonografii dwu- i trójwymiarowej w ocenie stopnia zaawansowania raka błony śluzowej macicy.”

Edukacja:

 • ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005r.;
 • specjalista ginekologii i położnictwa;
 • posiada certyfikaty kompetencji w zakresie:
 • odbyła praktyczne staże doskonalące w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej:
  • Szpital Bielański w Warszawie;
  • Szpital im. Orłowskiego w Warszawie;
  • Indywidualnej Praktyce Lekarskiej Marcin Wiecheć w Krakowie;
  • obserwator w Center for Fetal Care, Imperial College Healthcare w Londynie
 • ukończyła następujące kursy w zakresie ultrasonografii:
  • Kurs: Wady wrodzone u płodu i echokardiografia płodowa – Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG), Londyn;
  • Ultrasonografia w Ginekologii – kurs w ramach XVIII Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii Położniczo-Ginekologicznej (ISUOG 2008), Chicago, Stany Zjednoczone;
  • Neurosonografia płodowa – kurs w ramach XVII Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii Położniczo-Ginekologicznej (ISUOG 2007), Florencja, Włochy
  • Serce Płodu. Cechy prawidłowe i wady wrodzone; Kurs Teoretyczny Fundacji Medycyny Płodowej (pierwszy trymestr),przy konferencji „Nowe trendy w Diagnostyce Prenatalnej”, Olomouc, Czechy;
  • Kurs Teoretyczny Fundacji Medycyny Płodowej (badanie w tygodniu 18-23, ocena szyjki macicy w ciąży; badanie dopplerowskie płodu i macicy; terapia płodowa; Pilzno, Czechy Diagnostyka Ultrasonograficzna w Położnictwie i Ginekologii- Roztoczańska Szkoła Ultrasonograficzna;
  • Kurs Echokardiografii Płodowej – Mazowiecka Szkoła Ultrasonografii;

Doświadczenie dydaktyczne:

Członkostwo w Izbach Lekarskich i towarzystwach medycznych: 

 

 • członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie;
 • członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego;
 • członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
 • członek Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie I Ginekologii (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology)

Zainteresowania kliniczne:

ultrasonografia w ginekologii i położnictwie, procedury pod kontrolą USG – biopsja kosmówki, amniopunkcja, kordocenteza,