dr n.med. Rafał Szpak

 • Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznegow Katowicach
 • Asystent na Oddziale Położniczo- Ginekologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
 • Specjalista położnictwa i ginekologii
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Członek FMF (Fetal Medicine Foundation- Fundacja Medycyny Płodu)
 • Certyfikat kompetencji Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Certyfikaty Umiejętności FMF

 • Basic fetal echocardiography (Podstawowe badanie echokardiologiczne płodu). The Fetal Medicine Foundation. Londyn.
 • The 11-13 weeks scan (Ocena ryzyka występowania abberacji chromosomowych- zespół Downa, Pataua, Edwardsa, Turnera). The Fetal Medicine Foundation. Londyn.

Posiadane licencje w ocenie ryzyka:

 • Nuchal translucency (NT) – przezierność karkowa;
 • Assessment of the nasal bone (NB) – ocena kości nosowej;
 • Assessment of ductus venosus flow (DV) – ocena przepływu w przewodzie żylnym;
 • Assessment of tricuspid flow (TV) – ocena przepływu przez zastawkę trójdzielną;
 • Measurement of uterine artery (PI) – ocena przepływu w tętnicach macicznych celem oszacowania ryzyka stanu przedrzucawkowego.
 • The 20-22 weeks scan (Ocena występowania wad wrodzonych płodu, tzw. badanie połówkowe). The Fetal Medicine Foundation. Londyn.
 • Doppler ultrasound (Ocena przepływów naczyniowych, tzw. badanie dopplerowskie). The Fetal Medicine Foundation. Londyn.
 • Cervical assessment (Ocena szyjki macicy z oszacowaniem ryzyka porodu przedwczesnego). The Fetal Medicine Foundation. Londyn.

Dodatkowe szkolenia/kursy USG

 • Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny. Katedra I Oddział Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Podstawy fizyczne USG i technik dopplerowskich. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Warszawa.
 • Diagnostyka usg w ginekologii I położnictwie. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość.
 • Wady płodu, diagnostyka prenatalna, Doppler w położnictwie, badanie serca płodu- kurs doskonalący. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Sieniawa.
 • ECHO płodu – jak badać by nie popełnić błędu? Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Warszawa.
 • USG serca Płodu. Małopolskie Warsztaty Ultrasonografii. Kraków.
 • Diagnostyczne USG 3D/4D w położnictwie i ginekologii. Kurs praktyczno-teoretyczny: podstawy techniki 3D/4D, wady płodu,4D serca płodu, wady wrodzone macicy. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Sieniawa.