31.05.-1.06.2019r.

Kurs Badania Dopplerowskie w Położnictwie i Ginekologii

Rejestracja

Doświadczenie zawodowe:

Udział w uroczystej kolacji:
TakNie

Aby móc wysłać formularz rejestracyjny najpierw proszę o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych


Informacja o rezerwacji

data kursu:

31.05.-1.06.2019r.

czas trwania:

piątek: 9:00- 18:15
sobota: 9:00- 16:00

miejsce:

Gdynia

adres:

Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2, 81-001 Gdynia

cena:
1800zł
kontakt:

+ 48 666-707-264
info@malopolskieusg.pl

dr hab.med. Marcin Wiecheć

specjalista położnictwa i ginekologii

dr n.med. Agnieszka Nocuń

specjalista położnictwa i ginekologii

Program kursu

Jest to kurs zaawansowany, przeznaczony dla lekarzy ginekologów – położników. Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności badającego w zakresie ultrasonografii poprzez zastosowanie technik mapowania układu krążenia wraz z oceną spektrum przepływu krwi. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu fizjologii i patologii naczyniowej żeńskiego narządu rodnego oraz ocenę funkcji jednostki matczyno-płodowej i krążenia centralnego płodu w poszczególnych trymestrach ciąży. W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych poznajemy technikę Dopplera kolorowego, Dopplera mocy, dwukierunkowego Dopplera mocy, Dopplera pulsacyjnego, fali ciągłej oraz niedopplerowskie metody mapowania naczyń.

Zagadnienia są prezentowane w sposób przystępny, ale przede wszystkim praktyczny, a poparte są licznymi ultrasonograficznymi obrazami. Wykładowcy w trakcie kursu zwracają szczególną uwagę na błędną technikę badania, z którą często można się spotkać, a która nie tylko utrudnia interpretację, ale może również prowadzić do fałszywych wyników przeprowadzanego badania.

Kurs obejmuje część wykładową, ilustrowaną badaniami „na żywo” w I, II i III trymestrze ciąży oraz prezentacją zastosowania technik dopplerowskich w ginekologii. Część praktyczna jest poprzedzona odpowiednim wprowadzeniem kursanta w zagadnienia, które powinien wykonać w trakcie pracy z pacjentem. Zajęcia praktyczne przeprowadzone są w grupach 5 – 6 osobowych w centrum medycznym, w oparciu o pacjentki zaproszone przez Małopolskie Warsztaty Ultrasonograficzne. Każde badanie jest weryfikowane przez lekarza prowadzącego zajęcia, każda pacjentka otrzymuje raport z wykonanego badania.

Zajęcia prowadzone są przez dr n. med. Agnieszkę Nocuń i dr hab.n.med. Marcina Wiechecia – lekarzy praktyków, entuzjastów ultrasonografii i nauczania. Każdy uczestnik otrzymuje kolorowy skrypt, obejmujący konspekt przedstawionych wykładów, zawierający około 100 stron wysokiej jakości obrazów i praktycznych komentarzy.