Kursy

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminarzem kursów i do rejestracji.

PIERWSZY I DRUGI TRYMESTR

Jest to nasz flagowy kurs przygotowany wg zasady „zaczynamy od podstaw”, przedstawiający zagadnienia praktycznej techniki badania USG w pierwszym i drugim trymestrze oraz interpretacji obrazu. Kurs ma duże znaczenie dla lekarzy rozpoczynających pracę z ultrasonografem, ponieważ ukierunkowuje technikę badania, aby nie zaczynać od błędnych przyzwyczajeń. Dla lekarzy z doświadczeniem kurs systematycznie odświeża wiedzę i sprawdza technikę badania i jego planowanie czasowe. Część dotycząca interpretacji obrazu jest przedstawiona w formie logicznego przewodnika obejmującego najczęstsze sytuacje kliniczne, także dotyczące podstaw wad serca, tak aby sumiennie wprowadzić uczestników w diagnostyczne badania USG w ciąży. Nie tracimy czasu na standardy, embriologię i tematy poboczne. Wykłady są ilustrowane otwartymi badaniami „na żywo”, podczas których kursanci mogą szczegółowo zapoznać się z techniką badania i pracą na aparacie. Przedstawiamy „na żywo” badania nieprawidłowości z komentarzem interdyscyplinarnym kardiochirurga dziecięcego lub neurochirurga zależnie od grupy przedstawianych pacjentek.

Zajęcia praktyczne przeprowadzamy w oparciu o 6 aparatów w formie usystematyzowanej. Kursanci otrzymują zadania do wykonania. Każde badanie jest weryfikowane przez prowadzących.

Zajęcia prowadzą dr n.med. Agnieszka Nocuń i dr hab.n.med. Marcin Wiecheć – lekarze praktycy, entuzjaści ultrasonografii i jej nauczania. Każdy uczestnik otrzymuje kolorowy skrypt z wysokiej jakości obrazami obejmujący około 200 stron z kluczowymi komentarzami.

GINEKOLOGIA, WCZESNA CIĄŻA, PODSTAWY DIAGNOSTYKI PIERSI

Jest to kurs bardzo przydatny dla codziennej praktyki każdego ginekologa. Cele kursu to usystematyzowanie techniki badania, anatomii topograficznej, interpretacji obrazów z uwzględnieniem patologii wczesnej ciąży, wad wrodzonych macicy oraz ginekologii onkologicznej, a także podstaw diagnostyki piersi.

Kurs obejmuje zajęcia praktyczne z z pacjentkami w oparciu o 6 aparatów USG. Każdy uczestnik otrzymuje kolorowy skrypt z wysokiej jakości obrazami obejmujący około 150 stron z kluczowymi komentarzami.

Zajęcia prowadzą dr n.med. Agnieszka Nocuń, dr hab.n.med.Marcin Wiecheć oraz dr hab.n.med. Elżbieta Łuczyńska– lekarze praktycy, entuzjaści ultrasonografii i jej nauczania.

FETAL CARDIO CRACOW

Interdisciplinary course for OB/GYN physicians
and sonographers on fetal heartevaluation

Kurs w języku angielskim.

Jeśli dalej masz kłopoty z podstawami badania serca i diagnozowania podstawowych jego wad pomimo odbytych szkoleń w tym zakresie lub dopiero zaczynasz przygodę z ultrasonografią płodu ten kurs jest dla Ciebie. Naszym zdaniem dobrze jeśli rozpoczyna się przygodę z USG płodu właśnie od serca. Formuła kursu jest oparta na nowoczesnej, ergonomicznej technice badania wywodzącej się z doświadczeń ultrasonografii objętościowej i badań NMR. Nieprawidłowości będziemy przedstawiać wg ich charakterystycznych cech po to, aby uczestnicy kursu mogli nauczyć się sprawnie je wychwytywać. Kurs pozwoli zrozumieć zdecydowaną większość obrazów typowych. Temat wad serca omawiamy wspólnie z doświadczonym kardiochirurgiem dziecięcym, który przedstawia także kwestie rokowania i możliwości leczenia. Zależy nam na omawianiu tego zagadnienia w prosty i przystępny sposób, tak abyśmy pozbyli się lęków związanych z badaniem serca płodu. Poświęcimy dużo uwagi na zajęcia praktyczne, które obejmą badania we wszystkich trymestrach ciąży. Otwarta forma badań na żywo pomoże w zrozumieniu jak najefektywniej używać ultrasonografu do badania serca prawidłowego i nieprawidłowego. Przedstawiamy sesję badań na żywo dotyczącą wad z komentarzem kardiochirurga. Każdy uczestnik otrzymuje kolorowy skrypt z wysokiej jakości obrazami obejmujący około 200 stron z kluczowymi komentarzami.

Zajęcia praktyczne przeprowadzamy w oparciu o 6 aparatów w formie usystematyzowanej. Kursanci otrzymują zadania do wykonania. Każde badanie jest weryfikowane przez prowadzących.

Zajęcia prowadzą dr  n.med. Agnieszka Nocuń, dr hab.n.med. Marcin Wiecheć oraz dr hab.n.med. Jacek Kołcz – lekarze praktycy, entuzjaści ultrasonografii i jej nauczania.

Więcej informacji oraz rejestracja: www.ultrasoundcracow.com

 

BADANIA DOPPLEROWSKIE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII

Jest to kurs zaawansowany, przeznaczony dla lekarzy ginekologów – położników. Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności badającego w zakresie ultrasonografii poprzez zastosowanie technik mapowania układu krążenia wraz z oceną spektrum przepływu krwi. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu fizjologii i patologii naczyniowej żeńskiego narządu rodnego oraz ocenę funkcji jednostki matczyno-płodowej i krążenia centralnego płodu w poszczególnych trymestrach ciąży. W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych poznajemy technikę Dopplera kolorowego, Dopplera mocy, dwukierunkowego Dopplera mocy, Dopplera pulsacyjnego, fali ciągłej oraz niedopplerowskie metody mapowania naczyń.

Zagadnienia są prezentowane w sposób przystępny, ale przede wszystkim praktyczny, a poparte są licznymi ultrasonograficznymi obrazami. Wykładowcy w trakcie kursu zwracają szczególną uwagę na błędną technikę badania, z którą często można się spotkać, a która nie tylko utrudnia interpretację, ale może również prowadzić do fałszywych wyników przeprowadzanego badania.

Kurs obejmuje część wykładową, ilustrowaną badaniami „na żywo” w I, II i III trymestrze ciąży oraz prezentacją zastosowania technik dopplerowskich w ginekologii. Część praktyczna jest poprzedzona odpowiednim wprowadzeniem kursanta w zagadnienia, które powinien wykonać w trakcie pracy z pacjentem. Zajęcia praktyczne przeprowadzone są w grupach 5 – 6 osobowych w centrum medycznym, w oparciu o pacjentki zaproszone przez Małopolskie Warsztaty Ultrasonograficzne. Każde badanie jest weryfikowane przez lekarza prowadzącego zajęcia, każda pacjentka otrzymuje raport z wykonanego badania.

Zajęcia prowadzone są przez dr n. med. Agnieszkę Nocuń i dr hab.n.med. Marcina Wiechecia – lekarzy praktyków, entuzjastów ultrasonografii i nauczania. Każdy uczestnik otrzymuje kolorowy skrypt, obejmujący konspekt przedstawionych wykładów, zawierający około 100 stron wysokiej jakości obrazów i praktycznych komentarzy.

DIAGNOSTYCZNE USG 3D/4D W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII

Kurs praktyczno-teoretyczny na temat ultrasonografii trójwymiarowej w położnictwie i ginekologii. W ramach partnerskiego programu współpracy z Roztoczańską Szkołą Ultrasonografii pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Jest to jedno z trudniejszych do zorganizowania szkoleń ultrasonograficzych, dlatego łączymy wspólne doświadczenia, aby zapewnić najwyższą jakość zajęć. Od 5 lat żadna inna szkoła USG nie podjęła się tego odważnego tematu.

Kurs obejmuje m.in.:

  • podstawy techniki 3D/4D,
  • zastosowanie 3D w wadach płodu,
  • zastosowanie 4D serca płodu,
  • diagnostykę wad wrodzonych macicy techniką trójwymiarową.

Szczegółowy program i rejestracja są dostępne na stronie naszych partnerów z Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii www.usg.com.pl

USG & SPORT

Nasz projekt jest odpowiedzią na zapytania naszych uczestników dotyczących kwestii szkoleń w małych grupach i w formule indywidualnej.

Otworzyliśmy w związku z tym nowy, ekskluzywny cykl kursów USG przeznaczony dla grup ok. 20 osobowych, nastawiony na doskonalenie techniki badań położniczych USG w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności, poprawić słabsze elementy, zoptymalizować planowanie badania i czas jego przeprowadzenia. Celem projektu jest tylko i wyłącznie praktyka. Z uwagi na opisany charakter planowanych zajęć, program będzie wzbogacony promowaniem zdrowego trybu życia w oparciu o zajęcia sportowe, m.in. tenis, narciarstwo, bieganie i samoobrona. Do prowadzenia zajęć sportowych zaprosiliśmy wybitnych instruktorów prezentujących wysoki poziom pedagogiczny.

Regulamin

1. Organizatorem kursów jest MWU DobreUSG Marcin Wiecheć, Agnieszka Nocuń Lekarze Spółka Partnerska, 31-209 Kraków, ul. Fieldorfa-Nila 14/JU3

2. Kursy odbywają się w terminach zgodnie z zakładką „Kursy”.

3. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na podstawie rejestracji na stronie internetowej warsztatów w zakładce „Kursy”, drogą mailową lub telefonicznie oraz po opłaceniu udziału w kursie zgodnie ze wskazówkami przekazanymi drogą mailową.

4. Podczas kursu wykładowcy zaprezentują problemowe podejście do diagnostyki ultrasonograficznej oraz aktualne wytyczne postępowania w praktyce klinicznej.

5. Za uczestnictwo w kursie przysługują: certyfikat oraz punkty edukacyjne na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów,
  • wpisu do Rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
  • udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w kursie.

6. W sytuacjach wyjątkowych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia aplikacji uczestnictwa bez podania przyczyny gwarantując pełny zwrot kosztów.

7. Uczestnicy kursu zobowiązani są do obecności oraz czynnego w nim udziału. Uczestnictwo w kursie potwierdzane jest przez zarejestrowanie się na recepcji w dniu rozpoczęcia oraz oddanie wypełnionej anonimowej ankiety oceniającej wartość poznawczą oraz sposób prezentacji tematu.

8. Stosujemy zasadę niezależności sprzętowej i jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi dystrybutorami aparatów USG pod warunkiem, że uszanują obecność innych firm podczas naszych warsztatów. Wyłączność sprzętowa jest niezgodna z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi (Dz.U. 2011r., nr 277, poz 1634 j.t ze zm.; Dz. U 2009r., nr 219, poz 1708 ze zm.; Dz.U 2003r., nr 153, poz 1503 j.t. ze zm.; Dz.U. z 2007r., nr 50, poz 331 ze zm.)